Integritet och behandling av personuppgifter

De 14 industriorganisationerna bakom Industrins reformagenda (fortsättningsvis organisationerna) behandlar dina personuppgifter enligt GDPR. Här hos Industriarbetsgivarna kan du läsa mer om hur vi ser på behandling av personuppgifter och dina rättigheter.

För oss i organisationerna är personlig integritet något vi tycker är viktigt. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. Via vår enkla webbplats samlar vi i dagsläget inte in personuppgifter i syfte att använda dem. Skulle det ändras så kommer vi att uppdatera informationen på den här sidan.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även sådant som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när det är fråga om register.

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter!

Om du har frågor om hur vi på denna webbplats behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.