Om Industrins reformagenda

Det är lätt att ta välfärdssamhället för givet – därför kan det vara viktigt att med jämna mellanrum påminna sig om att det samhälle vi har inte uppstått ur ett vakuum. För det är tack vare att Sverige under många decennier kunnat exportera varor över hela världen, som det svenska välfärdsbygget varit möjligt. Industrins konkurrenskraft har lagt grunden för vårt välstånd.

Låt oss påbörja ett samtal om hur svensk industri kan bidra till Sveriges utveckling och en hållbar tillväxt – och hur beslutsfattare kan bidra till svensk industris utveckling.

Men industrin är i ständig förändring – inte minst nu, när Sverige och världen genomgår ett historiskt skifte mot minskade utsläpp och hållbar produktion. Det sätter stor press på industrin, men ställer också stora krav på politiken att hålla jämna steg.

Vår reformagenda beskriver vad svensk industri behöver för att på bästa sätt kunna bidra till att få fart på tillväxten och stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Materialet bygger på diskussioner och underlag från de medverkande organisationerna samt ett stort antal intervjuer med företagsledare, fackliga ledare, akademiker och opinionsbildare.

Bakom Industrins reformagenda står industrins fjorton ledande bransch- och arbetsgivarorganisationer i Sverige: Byggmaterialindustrierna, Gröna arbetsgivare, Grafiska Företagen, IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna, Industriarbetsgivarna, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, SBMI (Sveriges bergmaterialindustri), Skogsindustrierna, Svemin, Teknikföretagen, TEKO (Sveriges Textil- och Modeföretag), TMF (Trä- och Möbelföretagen) samt Återvinningsindustrierna.

Vårt mål är att långsiktigt stärka industrins konkurrenskraft.

Det finns mycket att göra.